Ιδιαίτερες ταυτότητες

Ιδιαίτερες ταυτότητες

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

Αναδημοσίευση άρθρου από το nooz.gr: "Υπ. Παιδείας: Νέα «αρχιτεκτονική» της μειονοτικής εκπαίδευσης"


ΑΘΗΝΑ 31/05/2011

Τα πρώτα βήματα υλοποίησης του σχεδίου για μια νέα «αρχιτεκτονική» της μειονοτικής εκπαίδευσης, που στοχεύει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές της μειονότητας και στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, κάνει το υπουργείο Παιδείας।


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ήδη η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) έχει καταργηθεί με νόμο. Οι εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος θα είναι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι φοιτητές που θα προέρχονται από τη μειονότητα θα εισέρχονται στο Τμήμα με ποσόστωση και θα ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα σπουδών επιλογής, που θα τούς παρέχει ισότιμο με τους υπόλοιπους φοιτητές πτυχίο, αλλά και το δικαίωμα να διδάσκουν στα μειονοτικά σχολεία.

Όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Φ. Γεννηματά, «με την κατάργηση της ΕΠΑΘ και την ανωτατοποίηση των προσόντων των εκπαιδευτικών, υλοποιούμε την εξαγγελία του πρωθυπουργού και απαντάμε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας της Θράκης».

Το Υπουργείο Παιδείας θέτει ως στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων μειονοτικών σχολείων, τουλάχιστον 4θεσια, με στόχο τα 6θεσια.

Σήμερα, τα περισσότερα μειονοτικά δημοτικά σχολεία είναι διθέσια, με μικρό αριθμό μαθητών και αντικειμενικές δυσκολίες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

«Διαμορφώνουμε νέες συνθήκες, σε σχέση με τη στελέχωση, προκειμένου να λειτουργήσουν σχολεία που να μπορούν να αποτελέσουν, στο εγγύς μέλλον, σημεία αναφοράς για την αναδιάταξη του τοπικού εκπαιδευτικού χάρτη, τόσο ως σχολεία υποδοχής παιδιών της ευρύτερης περιοχής αλλά και ως μοντέλα - πρότυπα για αντίστοιχες πρωτοβουλίες» προσθέτει η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας.

Στην περιοχή της Θράκης τα φαινόμενα της σχολικής διαρροής, της σχολικής αποτυχίας και της μη ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι κοινωνικά προβλήματα, με αυξημένη επίδραση στην αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής. Με αυτό το δεδομένο, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στον ορισμό Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), στη Θράκη και καταρτίζει πρόγραμμα υποστηρικτικών ενεργειών, με αποδέκτη το σύνολο των μαθητών της περιοχής.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός κατέληξε λέγοντας ότι στόχος είναι η αξιοποίηση «και η συνέργεια όλων των επιμέρους εκπαιδευτικών - παιδαγωγικών δράσεων που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής παρέμβασης για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς όλους τους μαθητές. Συνδέουμε, στο πλαίσιο των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, σε τοπικό επίπεδο, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν βιώσιμα την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, υλοποιώντας συμπληρωματικές δράσεις, όπως αυτές της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, της συμβουλευτικής και της Διά Βίου Μάθησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Μ. Παπουτσάκη