Ιδιαίτερες ταυτότητες

Ιδιαίτερες ταυτότητες

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 7/12 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ:ΕΜΠΟΔΙΑ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Α. Ενέργειες του προσωπικού του Κ.Η. Δίπυλον για την ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών με στόχο τη συμμετοχή τους στο Διάλογο για την Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων

1. Συνάντηση στο χώρο του Κ.Η με τον σχολικό σύμβουλο κ. Παπαδόπουλο για τον προγραμματισμό της εκδήλωσης και για τον προγραμματισμό επισκέψεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία της γειτονιάς.

2. Επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους κ. Μπούρα και κ. Καλογεράκη.

3. Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

συγκεκριμένα με τον κ. Βασίλη Χρονόπουλο.

4. Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων: Αποστολή Πρόσκλησης.

5. Επικοινωνία με το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιού και Οικογένειας (κ. Λαιμού) και με τους Δρόμους Ζωής (κ . Βαρλά).

6. Επίσκεψη στα σχολεία (87ο, 85ο και 64ο ) ενημέρωση των εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων από πλευράς τους για την συμμετοχή στην εκδήλωση.

7. Ενημέρωση γονέων που τα παιδιά τους προσέρχονται για ενισχυτική διδασκαλία στο Κ.Η αλλά και όλων των εξυπηρετούμενων που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο.

8. Ενημέρωση του Συλλόγου των Ελλήνων Μουσουλμάνων : επικοινωνία με τον κ. Κουρού Χουσεϊν.

9. Επίσκεψη και ενημέρωση της κοινότητας των Πομάκων στην περιοχή της Πλ. Βάθη.

10. Αποστολή Προσκλήσεων λοιπούς Φορείς: ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες όμορων Δήμων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κ.λπ.

Β. Συμμετοχή

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν τέσσερις εκπαιδευτικοί από 87ο Διαπολιτισμικό Σχολείο, η υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων της Α’ Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Πόπη Κύρδη, ο σχολικός σύμβουλος κ. Χάρης Παπαδόπουλος , η σύμβουλος ειδικής αγωγής κ. Ξανθή Καλογεράκη, η κ. Λαιμού Μυρτώ και η κ. Πέπη Κάραλη από το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιού και Οικογένειας και η κ. Ειρήνη Παπαγεωργίου, ασκούμενη κοινωνική λειτουργός.

Γ. Περίληψη

Στη συνάντηση συζητήθηκε η δυσκολία των μουσουλμάνων μειονοτικών μαθητών να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία θετικά, σε σύγκριση και με τα παιδιά των μεταναστών, που είναι αλλόγλωσσα και από διάφορο πολιτισμικό υπόβαθρο.

Τέθηκε το ερώτημα, αν υπάρχουν μουσουλμάνοι μειονοτικοί δάσκαλοι -εκτός από τα μειονοτικά- στα δημοτικά σχολεία της χώρας και ειπώθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν θετικό. Ωστόσο, πλην των αποφοίτων της ΕΠΑΘ (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) από όπου και αποφοιτούν οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι που εργάζονται στα μειονοτικά σχολεία και τα ιεροσπουδαστήρια, μόλις τελευταία, και εξ αιτίας μέτρων όπως η ποσόστωση, μειονοτικοί έχουν καταφέρει να εισέλθουν στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συζητήθηκε η θετική διάσταση που θα είχε η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στα σχολεία όπου φοιτούν μειονοτικοί τουρκόφωνοι μαθητές, καθώς και η δυσκολία εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου για πολιτικούς λόγους.

Ιδιαίτερα για τους Ρομ μαθητές και τα παιδιά των δρόμων, το ερώτημα «πώς θα ενταχθούν στο σχολείο» είναι καυτό.

Αναφέρθηκε το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου μαθητές που παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα, συμμετέχουν σε προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων στη φύση, υπό τη μορφή εργαστηρίων, με σκοπό τόσο την ψυχολογική αποκατάστασή τους, όσο και την υγιή ανάπτυξη και συγκρότηση της προσωπικότητάς τους.

Διατυπώθηκε και η μέγιστη σημασία που θα είχε η εφαρμογή του παρόντος νόμου για την υποχρεωτική εκπαίδευση, ο οποίος προς το παρόν αγνοείται και καταστρατηγείται.

Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του 85ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού, διατυπώθηκαν απόψεις για τις τάξεις υποδοχής, οι οποίες κατά τα λεγόμενά τους υπολειτουργούν, διότι διαπνέονται από «οικονομίστικη» λογική, το ίδιο και η περίφημη «διαπολιτισμική εκπαίδευση», διότι δεν υπάρχουν καν ειδικά προσαρμοσμένα εγχειρίδια. Η στάση των γονέων κρίνεται από τους δασκάλους ως αρνητική. Οι προτάσεις αφορούν στη δημιουργία κινητών τάξεων και στην αναβάθμιση του παιδαγωγικού υλικού.

Διατυπώθηκε η άποψη ότι ζητούμενο αποτελεί η αποδοχή, τόσο από το σχολείο όσο και από τους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειες, της πολλαπλής ταυτότητας: η έννοια της «ταυτότητας», βασική για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας, δεν είναι πάντοτε μονοδιάστατη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτής των μουσουλμάνων μειονοτικών, είναι περίπλοκη και αμφιλεγόμενη, και χρήζει αφ’ ενός παρατήρησης και διερεύνησης, αφ’ ετέρου κατανόησης και αποδοχής.

Επισημάνθηκε ότι και στη Θράκη, στην εστία δηλαδή της μουσουλμανικής μειονότητας, υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα και δεν υπήρχε ούτε κι εκεί κοινωνική προοπτική. Παρόλ’ αυτά, με μια σειρά από μέτρα που πάρθηκαν στοχευμένα για την εκπαίδευση της μειονότητας, τα πράγματα άλλαξαν κατά γενική ομολογία προς το καλύτερο.

Περαιτέρω υπογραμμίστηκε η σημασία της μητρικής γλώσσας, και πως η καλή γνώση της γραφής της βοηθάει στην καλή εκμάθηση άλλων γλωσσών. Κατά συνέπεια, και της ελληνικής.

Πολύ σημαντική θεωρήθηκε για την παρέμβαση η καλή κοινωνική σχέση των φορέων (σχολείο, οργανώσεις) με τη μουσουλμανική κοινότητα, τα μέλη της οποίας πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια κι εμπιστοσύνη προκειμένου να ανταποκριθούν θετικά προς αυτό που τους ζητείται.

Ακόμη επισημάνθηκε η μη κατανόηση της χρησιμότητας, εκ μέρους των μελών της κοινότητας, που έχει η τακτική φοίτηση των παιδιών στο σχολείο: τα παιδιά πρέπει να «μάθουν» ιστορία χωρίς να κατανοούν τη χρησιμότητα της ιστορικής σκέψης. Περαιτέρω, τα παιδιά καλούνται να κάνουν μικρές ή μεγάλες υπερβάσεις και γνωστικά άλματα: πρέπει να γράψουν ορθογραφημένα λέξεις των οποίων δεν γνωρίζουν τη σημασία, ή πρέπει να ακούσουν ή να αφηγηθούν μια ιστορία, χωρίς πρώτα να έχουν συνειδητοποιήσει την έννοια της συνέχειας και της χρονικής διαδοχής.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ο ρόλος των στερεότυπων (συγκεκριμένα επαγγέλματα, επίδομα ως κύρια πηγή εισοδήματος, ενίοτε παραβατικές πράξεις, συμμετοχή μόνο στην κλειστή ζωή της κοινότητας κ.ά.), ως έχων την ευθύνη για την ανάπτυξη του χαμηλού αυτοσυναισθήματος και των χαμηλών προσδοκιών που τα μέλη της κοινότητας δείχνουν να έχουν.


Δ. Διαπιστώσεις

 • Περιορισμένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των εκπροσώπων των Κρατικών Φορέων για θέματα Εκπαίδευσης (σχολικών συμβούλων, Δημοτικών Φορέων που ασχολούνται με τα θέματα εκπαίδευσης κ.λπ.). Η περιορισμένη συμμετοχή συνάδει με τη γενική κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Έλλειψη συμμετοχής από πλευράς γονέων. Η ελλιπής συμμετοχή των γονέων θα μπορούσε να αποδοθεί αφενός στο θέμα των προτεραιοτήτων που θέτουν για την καθημερινή ζωή, στο μειωμένο ενδιαφέρον για τη σχολική φοίτηση, στην αδυναμία τους να συνδιαλέγονται με τους Εκπαιδευτικούς Φορείς στον χώρο πραγματοποίησης της εκδήλωσης (εκτός Κέντρου Ημέρας) που μάλιστα επικαλέστηκαν για να «δικαιολογήσουν» την απουσία τους («χάθηκα», «δεν ήξερα πώς να έρθω» κ.λπ.) καθώς και στο ότι δεν «είχαν πού να αφήσουν» τα παιδιά.
 • Πολλαπλά εμπόδια στη διαπολιτισμική κατανόηση της μουσουλμανικής οικογένειας και του μουσουλμάνου μαθητή λόγω της αλληλοεπικάλυψης των πολιτισμικών παραγόντων με τις διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Απουσία προτάσεων και ενός εναλλακτικού μελλοντικού σχεδίου δράσης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών (εκπαιδευτικοί- κοινωνικοί φορείς και γονείς)
 • Ύπαρξη πολλών υπό συζήτηση παραμέτρων με αποτέλεσμα να μην επικεντρωθεί η συζήτηση στους στόχους της.

Ε. Σημαντικά ζητήματα που αναδείχθηκαν από τη συνάντηση

 • προθυμία για την προσαρμογή του σχολείου στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών της κοινότητας (κινητές τάξεις κ.λπ.)
 • προθυμία για την προσέγγιση της μουσουλμανικής οικογένειας
 • αδυναμία στην κατανόηση του προφίλ της μουσουλμάνας μητέρας
 • ευέλικτο σχολικό ωράριο
 • σταδιακή κατανόηση γνώσεων των μαθητών (το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν τη σημασία των ελληνικών λέξεων)

ΣΤ. Προτάσεις Κέντρου Ημέρας

 1. Ολιστική στήριξη των οικογενειών: επίλυση κοινωνικοπρονοιακών προβλημάτων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων, που θα αποτελέσει τη βάση για την αγωγή των γονέων
 2. Ολιστική στήριξη των μαθητών με ουσιαστικές παρεμβάσεις (εφαρμογή ειδικών διαδραστικών προγραμμάτων, με τη χρήση εποπτικών μέσων και των τεχνών)
 3. Αδιάλειπτη συνεργασία με το σχολείο και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
 4. Οι μη κυβερνητικοί φορείς να αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ σχολείου-οικογένειας
 5. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις με συμμετοχή γονέων που θα πραγματοποιούνται σε σχολικό περιβάλλον με σκοπό την εξοικείωση των γονέων
 6. Εκπαιδευτικά σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την κατανόηση του προφίλ της μουσουλμανικής οικογένειας
 7. Πραγματοποίηση μαθητικών ομάδων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας με σκοπό την κοινωνικοποίηση των μαθητών

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Αναδημοσίευση άρθρου από το news.ert.gr της 11/12: Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού - Η κατάσταση στην Ελλάδα
Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού η σημερινή και εκατομμύρια παιδιά συνεχίζουν να πεθαίνουν από ασιτία και να εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Unicef, σε όλο τον κόσμο περισσότερα από 22.500 παιδιά χάνουν ημερησίως τη ζωή τους από έλλειψη εμβολίων, ακάθαρτο νερό, έλλειψη τροφής ή κακή διατροφή. Εκτιμάται ότι 980.000 - 1.250.000 παιδιά πέφτουν κάθε χρόνο θύματα εμπορίας ανθρώπων (για πορνεία, παιδική εργασία, αφαίρεση οργάνων) και 158 εκατ. παιδιά, ηλικίας 5 - 14 ετών εργάζονται υπό σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες. Αισιόδοξο στοιχείο αποτελεί η είδηση ότι εκατομμύρια περισσότερα παιδιά παρακολουθούν σήμερα σχολείο απ’ ό,τι πριν από 10 χρόνια.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κοινωνικό Πορτρέτο της Ελλάδας 2010 (ΕΚΚΕ), 450.000 παιδιά και έφηβοι διαβιούν υπό ενδεείς συνθήκες. Κι αν τα ελληνικά νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά μειώνονται σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των φτωχών παιδιών αυξάνεται σταθερά. Σήμερα το 23,3% των παιδιών ηλικίας 0 -17 ετών ζουν στη φτώχεια, στο περιθώριο της κοινωνίας και το ποσοστό βαίνει αυξανόμενο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να παράσχει ισότιμη σχολική φοίτηση σε όλα τα παιδιά. Το 7% των μαθητών εγκαταλείπουν το σχολείο στο δημοτικό ή το γυμνάσιο. Ανάλογο ποσοστό εφήβων εγκαταλείπει το Λύκειο, ανεβάζοντας στο 14,6% το ποσοστό των παιδιών που αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη 12ετή εκπαίδευση. Ειδικά μεταξύ των φτωχών παιδιών, αναλφάβητα είναι το 71,2%. Σε ό,τι αφορά την παιδική εργασία, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Συνήγορος του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, ακμάζει στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, περίπου 20.000 έφηβοι εργάζονται νόμιμα. Όμως, ο πραγματικός αριθμός των ανηλίκων εργαζομένων είναι πενταπλάσιος. Όπως εκτιμάται από το Συνήγορο του Παιδιού, 75.000 επιπλέον έφηβοι εργάζονται στη μαύρη αγορά εργασίας. Κατά τα άλλα, δεν ξεπερνούν τους 70 οι ανήλικοι φυλακισμένοι, ενώ 5.000 παιδιά με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις διαβιούν σε ιδρύματα.

Ο Συνήγορος του Παιδιού διεξάγει εδώ και χρόνια αγώνα για να κλείσουν τα παλαιά, μεγάλα ιδρύματα και να αντικατασταθούν από μικρές δομές εναλλακτικές του εγκλεισμού και από ειδικές στέγες προστατευτικής φιλοξενίας. Εχει καταθέσει σχετική εισήγηση στο ΚΕΣΑΘΕΑ (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων) του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τους εφήβους με ροπή προς την παραβατικότητα ή ήδη φυλακισμένους. Αντίστοιχη εισήγηση έχει κάνει στο υπουργείο Υγείας για τα Κέντρα Περίθαλψης Παιδιών με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Όπως επισημαίνει ο κ. Μόσχος «οι μικρές δομές έχουν μικρότερο κόστος και επιπλέον δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο επιστημονικό προσωπικό και λιγότερο στο διοικητικό, στο οποίο επικεντρώνονται οι μεγάλες μονάδες». Επίσης, έχει προτείνει στις Περιφέρειες να αναλάβουν τη διάδοση του θεσμού της αναδοχής, σύμφωνα με τον οποίο, οικογένειες με την υποστήριξη της Πολιτείας αναλαμβάνουν τη φροντίδα παιδιών. Και πάλι το κόστος της υποστήριξης που προσφέρει η Πολιτεία είναι μικρότερο από αυτό της συντήρησης των ιδρυμάτων.

Τέλος, άλυτο παραμένει το σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα των 7.000 - 8.000 αλλοδαπών παιδιών που εισέρχονται ετησίως ασυνόδευτα και ανυπεράσπιστα στην Ελλάδα, εύκολα θύματα κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.

Το Συμβούλιο Εφήβων

Κι αν ο τρόπος που η κοινωνία των ενηλίκων αντιμετωπίζει τα παιδιά γεννά απογοήτευση, η σκέψη και η δράση των παιδιών που η ζωή τούς επιτρέπει να συνεχίζουν κανονικά τις σπουδές τους, μπορεί να μας γεμίσει αισιοδοξία. Ενδεικτικές οι Προτάσεις της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού, που υποβλήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού στο Στρασβούργο. Από τις προτάσεις συμπεραίνεται ότι τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα της εκπαίδευσης, της υγείας, του διαδικτύου. Οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι εξαιρετικά εύστοχες και ειδικά αυτές για την προστασία των ανηλίκων από το ίντερνετ συνιστούν ό,τι δεν μπορεί να σκεφθεί ένας γονιός και του δείχνει το παιδί του…

Εκδηλώσεις

Κατά τα άλλα, η Ελληνική Επιτροπή της Unicef με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων: -την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου έκθεση παιδικής ζωγραφικής στο Εκθεσιακό Κέντρο Expo Athens σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ). -Τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου τηλεμαραθώνιο Αγάπης στην ΕΤ-1 για την προστασία των παιδιών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Προσφορές στα τηλέφωνα 801 500 12345, με SMS κενό μήνυμα στο 54234, σε όλες τις τράπεζες. -Στις 19 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο ΜΕΤΣ γίνεται η μεγάλη διαπολιτισμική γιορτή της Unicef με παιδιά από σχολεία της Αττικής. -Στις 21 - 22 - 23 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται μεγάλη έκθεση φωτογραφίας και μπαζάρ στην αίθουσα του μετρό στο Σύνταγμα.

Μαρία Δεληθανάση.

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

Οι Μουσουλμάνοι μειονοτικοί μαθητές που προσέρχονται για ενισχυτική διδασκαλία στο Κέντρο Ημέρας έχουν αυξηθεί, ενώ η ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του σχολείου είναι αμφιλεγόμενη, πράγμα που καθιστά περισσότερο έκδηλη την ανάγκη να συζητηθεί με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών –γονέων, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της Πολιτείας- το θέμα της σχολικής τους ενσωμάτωσης και προόδου. Για τους λόγους αυτούς η ΚΛΙΜΑΚΑ και το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΔΙΠΥΛΟΝ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ διοργανώνουν

συνάντηση

στις 7/12 και ώρα 17:00

στον πολυχώρο εκδηλώσεων «Πορφύρα» (Χαλκιδικής 37 & Κορυτσάς, 1ος όροφος, Βοτανικός),

με θέμα

«Σχολική Ένταξη και Πρόοδος των Μουσουλμανοπαίδων: Εμπόδια και Δυνατότητες»

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σχολική πρόοδο των μουσουλμανοπαίδωνΑύξηση των μαθητών που προσέρχονται στο Κέντρο Ημέρας για ενισχυτική διδασκαλία

Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς βλέπουμε εντονότερη την ανάγκη για πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μουσουλμάνους μαθητές, ηλικίας 5 έως 15 ετών. Συνοπτικά παρατηρούμε τα εξής:

· Ομοιόμορφο μαθησιακό προφίλ (δυσκολία κατά την αναπαραγωγή του λόγου και την έκφραση, κατά την επίλυση προβλημάτων, έλλειψη παραστάσεων και ερεθισμάτων) που συνεπάγεται τη διατήρηση του χάσματος με τους συνομηλίκους του στην τάξη

· Χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια για τις δυνατότητές του/της

· Δύσκολα παραπέμπονται σε αρμόδιες υπηρεσίες για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

· Το σύστημα δεν εξασφαλίζει ειδική εκπαίδευση στο παιδί που τη χρειάζεται.

Το σχολείο αδυνατεί να εκπληρώσει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες, έτσι ώστε το μαθησιακό χάσμα του παιδιού να αυξάνεται εκθετικά, προδιαγράφοντας τη διαρροή του από το Λύκειο και τις ανώτερες σπουδές- σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη κι από την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία του Κέντρου Ημέρας

Η Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της σχολικής διαρροής, την έγκαιρη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών και διαταραχών στα παιδιά και την αντιμετώπισή τους, την ενδυνάμωση της ταυτότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει

Α) ενισχυτική διδασκαλία: τα παιδιά σε καθημερινή βάση προετοιμάζονται για το μάθημα της επόμενης μέρας, με γνώμονα την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή και με σκοπό να καλυφθούν όσο περισσότερα κενά υπάρχουν.

Β) δημιουργική απασχόληση: τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν παίζοντας ελεύθερα ή και καθοδηγούμενα από τον εμψυχωτή, προκειμένου να αποφορτιστούν και να ψυχαγωγηθούν, πριν την ενασχόληση με τις σχολικές υποχρεώσεις, στο διάλειμμα ή με το πέρας τους.

Γ) ειδικά προγράμματα εμψύχωσης και μάθησης: ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και κυρίως σε περιόδους που το σχολείο είναι κλειστό, τα παιδιά μπορούν να πάρουν μέρος σε προγράμματα με δράσεις ευαισθητοποίησης, απόκτησης δεξιοτήτων, μάθησης (π.χ. περιβαλλοντική αγωγή, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, διαπολιτισμική κατανόηση κ.ά.)
Εκδήλωση της «ΚΛΙΜΑΚΑ» και του Κέντρου Ημέρας «ΔΙΠΥΛΟΝ», με συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων

Την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 17:00, στον Πολυχώρο «Πορφύρα» (Χαλκιδικής 37 & Κορυτσάς, 1ος όροφος) διοργανώνουμε συνάντηση εκπαιδευτικών, κοινωνικών-εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής και γονέων, με θέμα τα εμπόδια και τις δυνατότητες αναφορικά με την εκπαίδευση και τη σχολική πρόοδο των μειονοτικών μαθητών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι:

Ø Α) η ενημέρωση των γονέων για τις μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση τους με τη λεγόμενη «πολιτισμική υστέρηση»: τι είναι και πώς πρέπει ο γονιός να αντιδράσει, σε συνεργασία με το σχολείο και άλλους φορείς

Ø Β) η τοποθέτηση των εμπλεκόμενων μερών και η ανταλλαγή απόψεων για το θέμα, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με παρουσίαση

στη συνάντηση, να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους

στην κυρία Χριστίνα Δημητρέα (τηλ.: 6974204326)

μέχρι την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010.

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

Bairam barek olsun!Από σήμερα και για τις τέσσερις επόμενες ημέρες, οι Έλληνες Μουσουλμάνοι, όπως και οι Μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το «Κουρμπάν Μπαϊράμ», μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές του Ισλάμ.

Σε παλαιότερη ανάρτηση («ΗθΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ-ΜΕΡΟΣ Α’», 8-2-2010), διαβάζουμε για την εν λόγω γιορτή:

Η λέξη «μπαϊράμ» σημαίνει «γιορτή», και η λέξη «κουρμπάν» σημαίνει “Θυσία στο Θεό”. Είναι μια γιορτή που γίνεται προς ανάμνηση της δοκιμασίας στην οποία μπήκε ο Αβραάμ από το Θεό, όταν του ζητήθηκε να θυσιάσει το γιο του.


»Ο Αβραάμ δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και προσευχήθηκε στο Θεό πως, αν τον βοηθούσε, θα θυσίαζε το πρώτο του παιδί, όταν θα έφτανε την ηλικία των επτά ετών. Ωστόσο, όταν έκαμε παιδί και έφτασε σε αυτήν την ηλικία ο ίδιος το είχε ξεχάσει. Τότε κατέβηκε ο άγγελος Ιμπραήμ Πέγκαμπερ (θεωρείται προφήτης) και του υπενθύμισε το τάμα του. Ο Αβραάμ του είπε να πάρει ό,τι θέλει, όχι όμως το παιδί του. Το ίδιο έγινε και δεύτερη φορά, την τρίτη όμως πείστηκε, και χωρίς να πει τίποτα στη γυναίκα του, πήρε το γιο του, δήθεν πως θα πήγαιναν να κόψουν ξύλα. Ο διάβολος τότε εμφανίστηκε στη γυναίκα του Αβραάμ και της είπε τι επρόκειτο να συμβεί, όμως αυτή δεν τον πίστεψε. Μάλιστα του έριξε μία πέτρα, η οποία τον πέτυχε στο μάτι -γι’ αυτό πολλές φορές ο διάβολος συμβολίζεται τυφλός. (Στη Μέκκα, όταν προσεύχονται, ρίχνουν πέτρες για να δηλώσουν πως πετροβολούν το διάβολο). Το παιδί τελικά έμαθε την αλήθεια, αλλά το μόνο που είπε ήταν «ας γίνει ό,τι θέλουν οι Πατέρες». Ο Αβραάμ προσπάθησε τρεις φορές να θυσιάσει το γιο του, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί δεν έκοβε το μαχαίρι. Τότε το πέταξε κι αυτό έκοψε μία πέτρα στη μέση. Θεωρήθηκε σημάδι πως ο Θεός δεν ήθελε αυτή τη θυσία. Ένας άγγελος κατέβηκε κρατώντας ένα αρνί και είπε στον Αβραάμ να θυσιάσει αυτό».

Το Κουρμπάν Μπαϊράμ δεν γιορτάζεται συγκεκριμένη ημερομηνία. Κάθε χρόνο γίνεται περίπου δέκα ήμέρες νωρίτερα. Σε τριάντα χρόνια δηλαδή κάνει έναν κύκλο και γίνεται ξανά την ίδια ημερομηνία. Ακολουθεί τον κύκλο της σελήνης και το παλιό ημερολόγιο. Οι δύο μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές , το Ραμαζάν και το Κουρμπάν, γιορτάζονται με 70 ημέρες περίπου διαφορά.
Ο εορτασμός του Κουρμπάν διαρκεί τέσσερις ημέρες. Οι ετοιμασίες περιλαμβάνουν γενική καθαριότητα των σπιτιών, προετοιμασία ιδιαίτερων φαγητών, όπως τηγανόψωμα και βάψιμο από τις γυναίκες των χεριών και των ποδιών με χέννα.


«Την παραμονή της γιορτής (Arife) φτιάχνουμε τσουρέκια και δίνουμε στους φτωχούς (Αϊρ) για την ανάπαυση των νεκρών. Στο χωριό, όπου υπάρχει τζαμί, την ημέρα του Κουρμπάν προσευχόμαστε και έπειτα πηγαίνουμε στο νεκροταφείο για να προσευχηθούμε για τις ψυχές των νεκρών. Την ημέρα αυτή τη γιορτινή οφείλουμε να μην ξεχνάμε το παρελθόν και τους προγόνους μας. Για το λόγο αυτό επισκεπτόμαστε τους νεκρούς. Στο νεκροταφείο διαβάζουμε μια συγκεκριμένη προσευχή από το Κοράνι, την οποία αφιερώνουμε στις ψυχές των νεκρών.

>>Την ημέρα της γιορτής οι νεότεροι γυρνούν στα σπίτια των συγγενών, φιλούν τα χέρια, δίνουν ευχές και παίρνουν λεφτά και κεράσματα. Μετά την ιδιαίτερη προσευχή που κάνουμε, ο καθένας επιστρέφει στο σπίτι του και όποιος έχει οικονομική άνεση σφάζει ένα-δύο πρόβατα.

>>Στη γιορτή αυτή δε γίνεται νηστεία. Κάθε οικογένεια με οικονομική άνεση σφάζει ένα πρόβατο και το μοιράζει στους φτωχούς, τους γείτονες και φίλους και κρατάει ένα μέρος για τον εαυτό της. Το Κουρμπάν συμβολίζει την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκείνοι που έχου,ν δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν, οι άνθρωποι επισκέπτονται ο ένας τον άλλον και αν έχουν μαλώσει, συμφιλιώνονται».

Διαβάζουμε επίσης για έθιμα που συνδέονται με το Κουρμπάν Μπαϊράμ:


Το έθιμο της καμήλας

Γίνεται κυρίως στα χωριά. Την ημέρα του Κουρμπάν οι νέοι μεταμφιέζονται, φτιάχνουν ένα ομοίωμα καμήλας και γυρίζουν στους δρόμους για να μαζέψουν λεφτά.

«Η καμήλα από τα πολύ παλιά χρόνια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο (μεταφορά, διάφορες εργασίες) και είναι ένα ζώο χωρίς αρνητισμό μέσα του. Ο άνθρωπος το χρησιμοποιούσε πάντα όπως ήθελε».

Το έθιμο της καμήλας γίνεται από πολύ παλιό και ο σκοπός του είναι κατά κύριο λόγο η διασκέδαση.

Το έθιμο στις Σάππες


«Μετά την προσευχή, το μεσημέρι κάνουμε τον κύκλο με τις χειραψίες. Αυτή την ημέρα, όσοι είναι μακριά, βρίσκουν την ευκαιρία να βρεθούν μαζί. Οι μαλωμένοι βρίσκουν την ευκαιρία για συμφιλίωση. Όλοι εύχονται ‘χρόνια πολλά’ ο ένας στον άλλο. Στον κύκλο ο γεροντότερος κάθεται στο τέλος και ξεκινούν να χαιρετούν οι νεότεροι. Όταν όλοι έχουν χαιρετιστεί τελειώνει η διαδικασία».

Τέλος, αναδημοσιεύουμε απόσπασμα άρθρου από την εφημερίδα της Θράκης «Χρόνος» (16-11-2010):

Η λέξη «κουρμπάν» είναι συνώνυμη της λέξης «κουρμπιγιέτ», που σημαίνει «εγγύτητα» ή «προσέγγιση». Θα πει «πλησιάζω κάτι». Με την θρησκευτική έννοια θα λέγαμε: «πλησιάζω τον Αλλάχ». Η θυσία γίνεται για να δοξαστεί ο Αλλάχ και είναι παράδοση να θυσιάζεται ένα από τα πλάσματα που δημιούργησε ο Θεός. Η παράδοση της θυσίας υπήρχε στα πολύ παλιά χρόνια και μάλιστα πολύ πριν από τη γέννηση της ισλαμικής θρησκείας. Οι πολύ παλιές θρησκείες της φύσης και εκείνες στη Μεσοποταμία, την Ανατολία, την Αίγυπτο, το Ιράν αλλά και οι Ιουδαίοι, συνήθιζαν να τελούν θρησκευτικές τελετουργίες σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, να θυσιάζουν ζώα και να γιορτάζουν. Ήταν απαράλλαχτη θρησκευτική παράδοση η προσφορά θυσίας προς τους θεούς και τους βασιλιάδες θεούς. Η θυσία ζώου στο Ισλάμ, νομιμοποιήθηκε κατά το δεύτερο έτος του Hicret (623) και κρίθηκε αναγκαστικό για τους εύπορους καθότι αναφερόταν στη σούρα Kevser του Ιερού Κορανίου. Θυσία μπορεί να κάνει όποιος είναι μουσουλμάνος, ελεύθερος και πλούσιος και να μην είναι σε ταξίδι. Το μέτρο του πλούτου είναι να έχει κανείς στην ιδιοκτησία του 96 γραμμάρια χρυσό ή 640 γραμμάρια ασήμι. Άκυρη θεωρείται η θυσία όποιου δεν έχει την παραπάνω οικονομική δύναμη.

Με την ευκαιρία των εορταστικών ημερών,

το Κέντρο Ημέρας «ΔΙΠΥΛΟ» εύχεται

«Χρόνια Πολλά, Όμορφα και Δημιουργικά»

στους Μουσουλμάνους συμπολίτες μας!

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Να τα εκατοστήσεις, Γκιουλ!Το Κέντρο Ημέρας «Δίπυλον», συμμετέχοντας στη ζωή της κοινότητας, διοργάνωσε πάρτυ για τα γενέθλια της μικρής Γκιουλ, η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής Απασχόλησης, ως επιβράβευση για την πρόοδό της στο σχολείο.

Τα παιδιά της κοινότητας των Ελλήνων Μουσουλμάνων που συμμετέχουν στα παιδαγωγικά προγράμματα του Κέντρου Ημέρας, ήρθαν, ζωγράφισαν, έπαιξαν, έφαγαν, χόρεψαν, και ευχήθηκαν στη μικρή τους φίλη!

Χρόνια Πολλά, Γκιουλ, γεμάτα χαρά και γνώση!

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Φωνή στους εφήβους


Δύο από τους εφήβους που κατοικούν στη γειτονιά του Μεταξουργείου και παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Κέντρο Ημέρας «Δίπυλον», ο Παντελής και ο Ερχάν, μίλησαν στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό για την ψυχική υγεία του KOI.Σ.Π.Ε. «Κλίμαξ Plus».
(http://www.koispe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=27〈=)

Γνώρισαν από κοντά τη μαγεία του ραδιοφώνου, εξοικειώθηκαν με τη λειτουργία του, και άρθρωσαν το δικό τους λόγο, μιλώντας για το σχολείο, τις υποχρεώσεις τους, την καθημερινότητα και τα όνειρά τους.
Μίλησαν και για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Κέντρο Ημέρας, το οποίο επί 10 έτη στηρίζει την κοινότητα των Μουσουλμάνων μειονοτικών στο Γκάζι, αλλά και όλων όσων προσέρχονται σε αυτό, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκεύματος, ενάντια στο στίγμα και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ευχαριστούμε θερμά τον «Κλίμαξ Plus» Radio για την όμορφη φιλοξενία!

Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Τα παιδιά από το «ΔΙΠΥΛΟ» στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΗ 10ετής παρουσία της ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλάι της κοινότητας των Ελλήνων μειονοτικών που ζουν στο Γκάζι –με τόπο καταγωγής τη Θράκη-, έχει εδραιωθεί στη βάση τόσο της παρέμβασης σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και ψυχικής υγείας, όσο και της πρόληψης φαινομένων εκπαιδευτικού, επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στήριξης των παιδιών και των μητέρων. Η πρόσκτηση γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της σχολικής απόδοσης, η παροχή πολλαπλών ερεθισμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά εκ μέρους των παιδιών, αλλά και η στήριξη των γονέων αναφορικά με τη διαπαιδαγώγηση, καθώς και η ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών, αποτελούν για το ψυχοπαιδαγωγικό μέρος των δράσεων του Κέντρου Ημέρας, τους άξονες λειτουργίας του.
Με το σκεπτικό αυτό λοιπόν, το Κέντρο Ημέρας για τους Έλληνες Μουσουλμάνους διοργανώνει για τα παιδιά των οικογενειών που εξυπηρετεί, τα οποία και συμμετέχουν στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης του Κέντρου, επιμορφωτικές επισκέψεις και συμμετοχή σε εκπαιδευτικού τύπου δράσεις.
Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 16 Μαΐου 2010, στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, η οποία εορτάστηκε με δωρεάν είσοδο για όλους σε πολλά Μουσεία και εκθεσιακούς χώρους της Αθήνας.
Τα παιδιά διέσχισαν το Θησείο και την Αρχαία Αγορά, περπάτησαν στα πλακιώτικα στενά και άκουσαν με ενδιαφέρον κάποιες πληροφορίες για την ιστορία του τόπου. Εκείνο όμως που τα συνεπήρε εντελώς, ήταν ο ορίζοντας που ανοίχτηκε όταν τους δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν μαθαίνοντας, στις ποικίλες «γωνιές» του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου• εκεί όπου οι επιστήμες και τα τεχνικά επιτεύγματα του ανθρώπου προσφέρονται για πειραματισμό και εξερεύνηση στα «αχόρταγα» μάτια και χέρια τους… Ντύθηκαν μηχανικοί και χτίστες, πειραματίστηκαν με τις ιδιότητες του νερού, εξοικειώθηκαν με τα γεωμετρικά σχήματα, με το σώμα τους και τα ζωτικά του όργανα, έπλασαν και έψησαν κουλουράκια…Πολύτιμες εμπειρίες, που μεταγγίζουν στα παιδιά τη βιωματική γνώση, ότι αρχές της μάθησης είναι η παρατήρηση και η εξερεύνηση, και σκοπός της, τι άλλο;… Η χαρά!

Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Εderles: η γιορτή της Άνοιξης και του ΈρωταΚάθε χρόνο στις 6 του Μάη εορτάζεται στο βαλκανικό χώρο το «Εντερλέζι», από φυλές που ζουν και στην Ελλάδα, όπως οι Ρομά και οι Πομάκοι. Είναι η ίδια η γιορτή του Αγίου Γεωργίου, κατά το παλαιό ημερολόγιο.

Για Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, ο Άη Γιώργης για ακόμη μία φορά σκοτώνει τον κακό δράκο· σηματοδοτείται έτσι η αρχή της νέας εποχής, το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου, η νίκη του καλού επί του κακού, η άνθιση, η γονιμότητα, o έρωτας και η ομορφιά.

Μια ποιητική εικόνα του Ederles μάς δίνει ο Emir Kusturica στην ταινία του "Ο Καιρός των Τσιγγάνων".
Σε πολλούς οικισμούς όπου ζουν τα Ρομά –κυρίως όμως στη βόρεια Ελλάδα-, σήμερα τα νέα κορίτσια μαζεύουν λουλούδια και στολίζουν τα σπίτια τους και τα μαλλιά τους. Τα νοικοκυριά ασβεστωμένα, και το γλέντι έχει στηθεί με δυνατή μουσική κυρίως, και λιγοστό φαγητό και ποτό. Το σούρουπο θα ανάψουν φωτιές παντού… Ο χορός θα διαρκέσει ως το ξημέρωμα, όπου μπουλούκια θα πάνε στο πλησιέστερο ποτάμι, να πλυθούν και να γεμίσουν τα κανάτια, σύμφωνα με το έθιμο.

Οι Πομάκοι από την άλλη, στα βουνά της Θράκης, εορτάζουν κι εκείνοι το Εντερλέζι, με το δικό τους τρόπο: μικροί και μεγάλοι γευματίζουν στο ύπαιθρο, κοντά στην όχθη κάποιου ποταμού. Εκεί όπου, στον ήχο από το κελάρυσμα των νερών μπορεί κανείς να αφουγκραστεί τον παλμό της ίδιας της ζωής, που κυλά χωρίς ποτέ να στερεύει, που αλλάζει, χωρίς να διαταράσσεται ο κύκλος της.

Ενώνοντας τις ευχές μας με όλους τους εορτάζοντες, ξορκίζουμε το κακό.

Με ένα χαμόγελο και έξω τις καρδιές, καλωσορίζουμε τον Έρωτα και τα δώρα του…


Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

Το «Κυνήγι του Χρωματιστού Ξίφους» (ή αλλιώς, ο εναγκαλισμός του διαφορετικού…)Στο πλαίσιο της πρόληψης, το Κέντρο Ημέρας «Δίπυλο» για τους Έλληνες Μουσουλμάνους διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις για παιδιά, που στοχεύουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στην παροχή εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών ερεθισμάτων, στη διευκόλυνση της αυτοέκφρασης, στην ενδυνάμωση της προσωπικής φωνής κ.λπ.
Απώτερος σκοπός όλων αυτών αποτελεί η πρόληψη στην κοινότητα φαινομένων τόσο σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και μισαλλοδοξίας και φανατισμού. Μία από αυτές λοιπόν τις δράσεις είναι και το «Κυνήγι του Χρωματιστού Ξίφους», που πιλοτικά έλαβε χώρα την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010, στο Κέντρο Ημέρας «Δίπυλο».

Το «Κυνήγι του Χρωματιστού Ξίφους» είναι ένα παιχνίδι-περιπέτεια για παιδιά. Είναι ένα εσωτερικό αλλά και ομαδικό ταξίδι από τη «Χώρα του Λευκού» σε αυτήν «των Χρωμάτων», από έναν κόσμο ομοιόμορφο και μονότονο, σ’ έναν άλλον, όπου η διαφορετικότητα είναι ομορφιά, και η συνεργασία, το ζητούμενο…
Δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσεις, και αποστολές που πρέπει να φέρεις σε πέρας, προκειμένου να κερδίσεις το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο: τη μοναδικότητά σου και την αξία που αυτή φέρει, ιδίως κατά τη συνύπαρξη με τον «άλλον», τον «ξένο», τον διαφορετικό.

Τα παιδιά της κοινότητας των Μουσουλμάνων στην περιοχή του Κεραμεικού και του Βοτανικού, με μεγάλο ζήλο συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε μία δραστηριότητα, διασκέδασαν, και στο τέλος βιώσαν την ηθική ικανοποίηση και τη θέρμη μιας μεγάλης αγκαλιάς, που χωράει όλους τους ανθρώπους της Γης…

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΗ συμβουλευτική που παρέχεται σε ανθρώπους που προέρχονται από ένα ιδιαίτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαπολιτισμική συμβουλευτική. Το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στη συμβουλευτική με τέτοιου είδους ομάδες.


Τα εμπόδια αναφέρονται σχετικά με οτιδήποτε μπορεί να υποθάλψει την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από αυτά:

1) Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

2) Ακούσιος ρατσισμός

3) Έλλειψη γνώσης που συνεπάγεται από τις προκαταλήψεις και τα συμπεράσματα που έχει διαμορφώσει κάποιο άτομο

4) Έλλειψη ανεκτικότητας ως προς τις πολιτισμικές διαφορές

5) Να είναι κάποιος δογματικός και επικριτικός με τις ηθικές αξίες

6) Να είναι κάποιος αυστηρός και άκαμπτος στην κατανόηση και εφαρμογή του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας

7) Αίσθηση δυσκολίας στη συνδιαλλαγή με ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες

8) Αποφυγή της γνώσης από πολιτισμικά ιδιαίτερες ομάδες

9) Αποφυγή του να εκτιμηθούν οι πολιτισμικές διαφορές

10) Αποφυγή του να γίνουν αποδεκτά τα όρια που θέτει το «Δυτικό» μοντέλο συμβουλευτικής

11) Το να μην έχει την ικανότητα ο θεραπευτής να χρησιμοποιεί εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης για άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

12) Το να αποτελεί στερεότυπο η πολιτιστική ταυτότητα

13) Να δίνεται υπερβολική και αλόγιστη προσοχή σε πολιτισμικές διαφορές

14) Δυσκολίες γλώσσας

15) Διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας

16) Διαφορετικοί τρόποι έκφρασης συναισθημάτων και αναγκών

17) Διαφορετικές εκδηλώσεις των συμπτωμάτων

18) Διαφορετικοί κανόνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης

19) Διαφορετικά κοινωνικά έθιμα σχετικά με το τι θεωρείται κατάλληλο

23) Διαφορετικές αντιλήψεις πάνω στην επίλυση προβλημάτων

24) Διαφορετικές κοσμοθεωρίες και συστήματα αξιών

26) Διαφορετικές κοινωνικό-πολιτικές ιστορίες

27) Έλλειψη εμπιστοσύνης και φόβος διάκρισης


Οι στρατηγικές είναι κάτι παραπάνω από ένα ευρύτερο πλέγμα ειδικών δεξιοτήτων ή παρεμβάσεων. Συνήθως αφορούν πλάνα και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Οι στρατηγικές υπαγορεύουν από τη μια, τρόπους απόκτησης διαπολιτισμικών ικανοτήτων συμβουλευτικής και από την άλλη υπαγορεύουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις στην εκάστοτε κατάσταση.

1) Να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αναφέρθηκαν πριν, μέσα από ένα συνδυασμό αυτό-εξέτασης, εκπαίδευσης και συνεχούς μάθησης

2) Να αντιμετωπίζεται ο εκάστοτε πελάτης ως ένα μοναδική οντότητα, ως μέλος μιας ιδιαίτερης πολιτισμικής ομάδας και ως μέλος της ανθρωπότητας

3) Να αναγνωριστεί ότι για ορισμένα άτομα οι ενδο-πολιτισμικές διαφορές μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τις εξω-πολιτισμικές.

4) Να αντιμετωπίζεται ο κάθε πελάτης σύμφωνα με το δικό του φυσικό χώρο, οικογενειακό-κοινωνικό-πολιτισμικό-ιστορικό-πολιτικό

5) Να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η πολιτισμική ταυτότητα του πελάτη

6) Να χρησιμοποιούνται οι κοινωνικό-πολιτιστικές πηγές

7) Να υπάρχει σχέση με σημαντικά άτομα της οικογένειας

8) Να γίνεται προσπάθεια ώστε να μην υποβάλλονται αυθαίρετα συμπεράσματα από την «πλειοψηφία» ως προς τα άτομα από διαφορετικά πολιτισμικές ομάδες

9) Θέληση στο να λαμβάνουν μέρος σε «θεραπευτικές» δραστηριότητες εκτός της στενής συμβουλευτικής διαδικασίας

10) Θέληση στο να ανέχεται ρόλους που δεν είναι σαφής

11) Να αναγνωρίζεται η σοβαρότητα της συλλογικής προσπάθειας

12) Να αναγνωρίζεται η σοβαρότητα της μη-λεκτικής επικοινωνίας

13) Να αναγνωρίζεται η σοβαρότητα του «πνευματικού» κόσμου των περισσοτέρων παραδοσιακών πολιτισμών

14) Να αναγνωρίζεται η σοβαρότητα της «ιεραρχίας» στους περισσότερους παραδοσιακούς πολιτισμούς

15) Να αναγνωρίζεται η χρησιμότητα γονιών και των οικογενειακών σχέσεων

16) Να αναγνωρίζεται η επίμονη αλλά περιορισμένη επίδραση της κουλτούρας – δεν χρησιμοποιείται η κουλτούρα ως εξήγηση για την ανθρώπινη συμπεριφορά

17) Να αναγνωρίζεται η νομιμότητα των βοηθητικών πρακτικών από άλλες κουλτούρες

18) Να χρησιμοποιείται μια λιγότερο συναισθηματική και επικριτική προσέγγιση σε «παραπτωματικές» πολιτισμικές πρακτικές

19) Να χρησιμοποιείται ένα ευέλικτο, εξειδικευμένο και ολιστικό μοντέλο για την αξιολόγηση και τη θεραπεία

20) Να βρίσκονται τρόποι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε και να μάθουμε από τον πελάτη

21) Επένδυση χρόνου ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στη θεραπευτική σχέση

22) Θέληση να εξερευνηθεί εσωτερικός κόσμος του πελάτη με μια ανοιχτή οπτική ματιά

23) Θέληση να τροποποιηθεί το εκάστοτε συμβουλευτικό μοντέλο ώστε να προσαρμόζεται σε πολιτισμικές διαφορές

24) Θέληση να γίνει ο θεραπευτής συνήγορος στο πλευρό του πελάτη του.