Ιδιαίτερες ταυτότητες

Ιδιαίτερες ταυτότητες

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Απολογισμός της συμμετοχής του Κέντρου Ημέρας ΔΙΠΥΛΟ σε Διεθνές Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΧριστίνα Δημητρέα - Ευγενία Λινού

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη 24-26 Ιουνίου 20111. Συμμετοχή

1.1. Σκοπός

Σκοπός της συμμετοχής του Κέντρου Ημέρας στο Συνέδριο είναι η ανάπτυξη εξωστρέφειας και προϋποθέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης αναφορικά με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων.

1.2. Στόχοι

Επιμέρους στόχοι ήταν:

προβολή του επιστημονικού έργου στο Κέντρο Ημέρας

διατύπωση διαπιστώσεων και προβληματισμών που έχουν προκύψει από τη συνεργασία με την ομάδα στόχου

επικοινωνία και η δικτύωση με φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς

1.3. Μέσα

Οι τρόποι για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και να πραγματωθεί ο σκοπός της συμμετοχής μας στο συνέδριο ήταν:

προετοιμασία και παρουσίαση δύο (2) εισηγήσεων και δύο (2) παρουσιάσεων αναφορικά α) με την εκπαίδευση της μουσουλμανικής κοινότητας, την πολιτισμική αποστέρηση και τη σχολική αποτυχία και β) με τον ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού και την προάσπιση δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

ενδελεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε άλλες εισηγήσεις σε συναφή πεδία, καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

παρουσίαση των εισηγήσεων

αλληλεπίδραση με τους άλλους συμμετέχοντες

αξιολόγηση της όλης διαδικασίας2. Αξιολόγηση

2.1. Παρουσιάσεις:

Έγιναν παρουσιάσεις που αφορούσαν:

Α)

-Ιστορικά και αριθμητικά στοιχεία για τη ελληνική μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας

-Το χαμηλό status της κοινότητας από άποψη εκπαιδευτική και η σχέση του με τον κοινωνικό αποκλεισμό

-Τρεις έννοιες: ο λόγος, το κοινωνικό-μορφωτικό κεφάλαιο και η ταυτότητα, ως παράγοντες που σχετίζονται με τη σχολική αποτυχία και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Μετά την παρουσίαση διατυπώθηκαν ερωτήματα που αφορούσαν την ομάδα-στόχου και τη δουλειά μας στο Κέντρο Ημέρας, κι ακολούθησε συζήτηση.

Β)

-Περιγραφή του πλαισίου εργασίας (πρόγραμμα ψυχαδέλφεια)

-Περιγραφή του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού

-Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Μουσουλμανικής Μειονότητας

-Δυσκολίες και προβλήματα στην άσκηση Κοινωνικής Εργασίας

-Προτάσεις σχετικά με την βελτίωση του τρόπου εργασίας του Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο

Μετά την παρουσίαση διατυπώθηκαν ερωτήματα που αφορούσαν την ομάδα-στόχου και τη δουλειά μας στο Κέντρο Ημέρας, κι ακολούθησε συζήτηση.

2.2. Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση αφορούσε τις εξής εισηγήσεις, από όπου κρατήθηκαν λεπτομερείς σημειώσεις:

-Σχολείο και έφηβοι χρήστες ναρκωτικών: μηχανισμός αποκλεισμού ή μηχανισμός κοινωνικής ένταξης

-Μεταβατικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

-Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε θεραπευτικό περιβάλλον: προκλήσεις και δυσκολίες

-Η επανεκπαίδευση εφήβων και νεαρών ενηλίκων σε θεραπευτικό πρόγραμμα

-Πρόγραμμα υποστήριξης αλλόγλωσσων μαθητών στο μεταβατικό στάδιο από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

-Συμβουλευτική παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών. Οι αντιλήψεις των δασκάλων.

-Ισλάμ και μουσουλμάνοι στην εκπαίδευση.

- Διαπολιτισμικό Θεατρικό

-Σχολική επιτυχία μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

-Μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη: εκπαιδευτικοί προβληματισμοί.

-Υγιές σχολείο και ναρκωτικά: στάσεις και αντιλήψεις μαθητών σε θέματα χρήσης ουσιών

-Το κοινωνικό-ψυχολογικό προφίλ των παραβατικών ανηλίκων χρηστών στην Ελλάδα

-Πρόληψη: θεσμός συνεργασίας, έκφρασης και δημιουργίας στη σχολική κοινότητα

-Βιωματικό εργαστήριο για τη συμβουλευτική και τη θεραπεία εφήβων χρηστών χασίς.

-Μητέρες σε ομάδες υψηλού κινδύνου και τα βρέφη τους

-Εξαναγκασμός ή κινητοποίηση: τι θα φέρει την αλλαγή;

-Πολυπολιτισμός και μειονοτικοί εθνικισμοί: προβληματικά μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην ελληνική εκπαίδευση

-Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

-Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίου ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής στο ΣΔΕ Κορυδαλλού

Το προφίλ των εκπαιδευόμενων των ΣΔΕ. Το παράδειγμα του ΣΔΕ Πάτρας.

-Επανένταξη αποφυλακισμένων γυναικών στην ελληνική κοινωνία.

-Νομοθετικές προσπάθειες μεταναστευτικής πολιτικής

-Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση

-Αξίες και προσδοκίες εθνικά διαφορετικών γονέων για το σχολείο και την κοινωνική ένταξη

-Αστική γεωγραφία του κοινωνικού αποκλεισμού: Συσχετίσεις χρήσης ουσιών και υποχρεωτικής μετανάστευσης

-Προσεγγίσεις και σχέσεις ανάμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό, τις κοινωνικές ανισότητες και την τοξικοεξάρτηση

-Χρήση ουσιών και κοινωνικός αποκλεισμός: Μια αμφίδρομη σχέση

-Νέες μορφές κοινωνικής ευπάθειας : Το φαινόμενο των NEETS (Young people – not in Education, Employment or Training)

-Η συμβουλευτική απασχόλησης και η συμβολή της στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων

-Συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ΧΝΑ) καθώς και των οικογενειών τους

-Συμβουλευτική στήριξη των ηλικιωμένων κατά τη μετάβαση από την απασχόληση στη συνταξιοδότηση

-Εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη κρατουμένων

-Όχι για μένα ,…αλλά για τη φουκαριάρα τη μάνα μου». Μια συστημική ματιά στη δουλειά με έφηβους χρήστες χωρίς αίτημα

-Η δραματοθεραπεία και το παιχνίδι των ρόλων στη συμβουλευτική πρακτική κατά την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων - ΑΜΕΑ

-Βιωματικό εργαστήριο για τη συμβουλευτική προσέγγιση ανέργων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων

-Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στις μαθησιακές διαδικασίες κοινωνικά ευάλωτων ομάδων

-Ο εκπαιδευτικός και η παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

-Εκπαίδευση εκπαιδευτών ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης

-Ο ρόλος του νοσηλευτή στα ιατρεία ουσιοεξάρτησης της 5ης ΥΠΕ και η ενδυνάμωση του ρόλου τους

2.3. Δικτύωση

Έγινε δικτύωση με επαγγελματίες από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού, το ΚΕΘΕΑ κ.ά.

2.4. Διάχυση υλικού

Οι εισηγήσεις με θέμα: α) την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων, την πολιτισμική αποστέρηση και τη σχολική αποτυχία και β) τον ρόλο του Κοινωνικού Λειτουργού και την προάσπιση δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού θα δημοσιευτούν στην έκδοση με τα πρακτικά του συνεδρίου, καθώς και στο ιστολόγιο του Κέντρου Ημέρας: www.mousoulman-klimaka.blogspot.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου