Ιδιαίτερες ταυτότητες

Ιδιαίτερες ταυτότητες

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σχολική πρόοδο των μουσουλμανοπαίδωνΑύξηση των μαθητών που προσέρχονται στο Κέντρο Ημέρας για ενισχυτική διδασκαλία

Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς βλέπουμε εντονότερη την ανάγκη για πρόσθετη διδακτική στήριξη σε μουσουλμάνους μαθητές, ηλικίας 5 έως 15 ετών. Συνοπτικά παρατηρούμε τα εξής:

· Ομοιόμορφο μαθησιακό προφίλ (δυσκολία κατά την αναπαραγωγή του λόγου και την έκφραση, κατά την επίλυση προβλημάτων, έλλειψη παραστάσεων και ερεθισμάτων) που συνεπάγεται τη διατήρηση του χάσματος με τους συνομηλίκους του στην τάξη

· Χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια για τις δυνατότητές του/της

· Δύσκολα παραπέμπονται σε αρμόδιες υπηρεσίες για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

· Το σύστημα δεν εξασφαλίζει ειδική εκπαίδευση στο παιδί που τη χρειάζεται.

Το σχολείο αδυνατεί να εκπληρώσει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες, έτσι ώστε το μαθησιακό χάσμα του παιδιού να αυξάνεται εκθετικά, προδιαγράφοντας τη διαρροή του από το Λύκειο και τις ανώτερες σπουδές- σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη κι από την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία του Κέντρου Ημέρας

Η Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της σχολικής διαρροής, την έγκαιρη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών και διαταραχών στα παιδιά και την αντιμετώπισή τους, την ενδυνάμωση της ταυτότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει

Α) ενισχυτική διδασκαλία: τα παιδιά σε καθημερινή βάση προετοιμάζονται για το μάθημα της επόμενης μέρας, με γνώμονα την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή και με σκοπό να καλυφθούν όσο περισσότερα κενά υπάρχουν.

Β) δημιουργική απασχόληση: τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν παίζοντας ελεύθερα ή και καθοδηγούμενα από τον εμψυχωτή, προκειμένου να αποφορτιστούν και να ψυχαγωγηθούν, πριν την ενασχόληση με τις σχολικές υποχρεώσεις, στο διάλειμμα ή με το πέρας τους.

Γ) ειδικά προγράμματα εμψύχωσης και μάθησης: ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και κυρίως σε περιόδους που το σχολείο είναι κλειστό, τα παιδιά μπορούν να πάρουν μέρος σε προγράμματα με δράσεις ευαισθητοποίησης, απόκτησης δεξιοτήτων, μάθησης (π.χ. περιβαλλοντική αγωγή, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, διαπολιτισμική κατανόηση κ.ά.)
Εκδήλωση της «ΚΛΙΜΑΚΑ» και του Κέντρου Ημέρας «ΔΙΠΥΛΟΝ», με συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων

Την Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 17:00, στον Πολυχώρο «Πορφύρα» (Χαλκιδικής 37 & Κορυτσάς, 1ος όροφος) διοργανώνουμε συνάντηση εκπαιδευτικών, κοινωνικών-εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής και γονέων, με θέμα τα εμπόδια και τις δυνατότητες αναφορικά με την εκπαίδευση και τη σχολική πρόοδο των μειονοτικών μαθητών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι:

Ø Α) η ενημέρωση των γονέων για τις μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση τους με τη λεγόμενη «πολιτισμική υστέρηση»: τι είναι και πώς πρέπει ο γονιός να αντιδράσει, σε συνεργασία με το σχολείο και άλλους φορείς

Ø Β) η τοποθέτηση των εμπλεκόμενων μερών και η ανταλλαγή απόψεων για το θέμα, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με παρουσίαση

στη συνάντηση, να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους

στην κυρία Χριστίνα Δημητρέα (τηλ.: 6974204326)

μέχρι την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου